Naboliste

 

Naboliste kan genereres fra søkeresultater og ved klikk på eiendom i kart. Naboliste kan også genereres vha url-oppslag. En naboliste markerer en eiendom og tilhørende naboeiendommer i kartet. Kommunenummer, gårds- og bruksnummer på eiendommene listes.

Klienten vil vise naboeiendommer uavhengig om de ligger innenfor kommunegrensen eller ligger i en nabokommune.

Du kan deretter generere en rapport som inneholder hjemmelshaverinformasjon med adresser til naboeiendommene.

Nabolistefunksjonalitet er kun tilgjengelig i proff-klienter.

For innbyggere og utbyggere som trenger naboliste i forbindelse med tiltak etter plan og bygningsloven nevnt under, kan dette bestilles på bl.a. e-torg.no (ekstern lenke).